Struktura župy

Sokolská župa Podřipská je přidružený spolek sjednocený pod hlavním spolkem
České Obce Sokolské, která je nejstarším občanským sdružením na světě.

Struktura župy:

  • Valná hromada župy:

Nejvyšší orgán župy (skládá se z volených zástupců, vyslanců a delegátů jednotlivých T.J.).
Řádná VH župy  se koná 1x za 3 roky.

  • Výbor župy:

Skládá se ze všech vyslanců T.J.. Řádný VŽ se koná 1x za rok.

  • Předsednictvo výboru župy:

Je voleno VH na období tří let. Schází se 1x měsíčně (mimo měsíce červenec a srpen).

  • Starosta župy:

Je volen VH na období tří let. Předsedá PVŽ.

  • Odbor všestrannosti:

V čele stojí náčelník a náčelnice.Činnost je zaměřena na veškeré sportovní aktivity oddílů,
které nejsou registrovány odborem sportu.

  • Odbor sportu:

Zabývá se činností všech registrovaných sportovních oddílů v jednotlivých T.J..

  • Vzdělavatelský odbor:

Jeho úkolem je osvěta sokolské činnosti a práce s kulturními složkami jednotlivých T.J..