T.J. Sokol Brozany n.Ohří

Historie:
Historie TJ Sokola Brozany nad Ohří – podle kroniky, která se dochovala
Z kroniky, kterou vrátil František Rosenkranc, kterému ji svěřil do opatrování jeho otec, dlouholetý náčelník a starosta Sokola. Předat ji měl až tehdy, bude-li si jist, že se totalitní režim trvale změní. K tomu došlo až po listopadu 1989. Předal ji na druhé valné hromadě 21. 1. 1991 se svou manželkou Libuší. Kronikářem je v současné době Václav Havlík.
9. července 1893 byl v hostinci pana Boreckého (dnes dům Janouškových na náměstí, č.p. 19) založen Sokol v Brozanech nad Ohří.
Byl zvolen prozatímní výbor:
 Jan Borecký – předseda
Antonín Slavík – zapisovatel
Dr. Holub, Jan Kotě, Josef Kotě, František Kormunda – přísedící
 
29. července 1893 přečteny a schváleny stanovy s dodatkem A. Slavíka, aby se spolek jmenoval Tělocvičná jednota Sokol Podřipský se sídlem v městysi Brozany nad Ohří.
(Více informací o historii najdeta na stránkách T.J. Sokol Brozany)

 

Odkaz: http://www.sokolbrozany.estranky.cz/