Leden 2016 - Schválený řád o výkonu správy a hospodaření se sokolským nemovitým majetkem

Výbor České obce sokolské dne 28.11.2015 schválil Řád ČOS o výkonu správy a hospodaření se sokolským nemovitým majetkem.

Výbor České obce sokolské dne 28.11.2015 schválil Řád ČOS o výkonu správy a hospodaření se sokolským nemovitým majetkem. Řád je platný ode dne schválení a stanovuje způsob výkonu správy a hospodaření s nemovitým majetkem sokolských jednot, sokolských žup a České obce sokolské.

2/2015 Řád o výkonu správy a hospodaření se sokolským nemovitým majetkem

Základní informace o zápisech vlastnických a jiných věcných právech k nemovitému majetku do katastru nemovitostí

formulář majetek PDF

formulář majetek WORD