Výkaz vzdělavatelská činnost 2015 - termin do 15.3.2016

Pokyny k vyplňování
statistický výkaz vzdělavatelská činnost 2015

Termín pro tělocvičné jednoty:  do 15.3. 2016

Způsob odeslání:'
elektronicky, vyplnit v excelu a poslat není nutný podpis a skenování, není potřeba podpisu a razítek.

Tiskopisy :

Tiskopis statistiky vzdělavatelské činnosti.


Vážené sestry, vážení bratři,

zasíláme Vám vzdělavatelské  statistické výkazy za rok 2015  vzdělavatelská činnost jednot

Vyplněné dotazníky zašlete prosím na župu nejpozději do 15.3.2016.